آرشیو اخبار

جشنواره منطقه ای دانشجویی پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه تبریز

اولین جشنواره منطقه ای دانشجویی پیشگیری اولیه از اعتیاد ۲۰ اردیبهشت در تالار وحدت دانشگاه برگزار توسط مدیریت با همکاری مرکز مشاوره دانشجویان و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان در دانشگاه تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب

همایش بررسی راهبردهای ازدواج آسان، سالم و پایدار در جوانان در دانشگاه تبریز

همایش بررسی راهبردهای ازدواج آسان، سالم و پایدار در جوانان از سوی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با مشارکت و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب

همایش بررسی راهبردهای ازدواج آسان، سالم و پایدار در جوانان

همایش بررسی راهبردهای ازدواج آسان، سالم و پایدار در جوانان از سوی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با مشارکت و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب