همایش دبیران ده گانه مراکز مشاوره و بهداشت در جلفا

تعداد بازدید:۳۲۲
همایش دبیران ده گانه مراکز مشاوره و بهداشت در جلفا

همایش دبیران ده گانه مراکز مشاوره و سبک زندگی  و دبیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های سراسر کشور در منطقه آزاد ارس( جلفا)

 

     

کلید واژه ها: همایش دبیران مناطق منطقه سه مراکز مشاوره و سبک زندگی

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۴۰۲