آرشیو اخبار

کسب عنوان نمونه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز در بین مراکز مشاوره دانشگاه های سطح یک کشور  در سال ۹۷
کسب عنوان نمونه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز در بین مراکز مشاوره دانشگاه های سطح یک کشور در سال ۹۷

کسب عنوان نمونه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز در بین مراکز مشاوره دانشگاه های سطح یک کشور در سال ۹۷

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز عنوان نمونه مراکز مشاوره سال ۹۷ را در بین دانشگاه های سطح یک کشور ( بالای ۱۵ هزار نفر دانشجو) دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به خود اختصاص داد, دکتر شهرام واحدی رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز در این ارتباط گفت: مرکز مشاوره دانشجویی این دانشگاه عنوان نمونه برگزیده را براساس ارزیابی‌ها و رتبه بندی صورت‌گرفته توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدست آورده است. به گفته وی انجام مشاوره های فردی و گروهی، برگزاری کارگاه های مختلف، برگزاری جلسه های سخنرانی های مختلف، روان سنجی، پیگیری های مددکاری، خدمات روان پزشکی، فعالیت های شعب مشاوره دانشجویی در خوابگاه ها و دانشکده ها، همچنین انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و ... از جمله معیارها و شاخصه های این انتخاب، بوده است. همین گزارش حاکی است: در این خصوص لوح تقدیری به امضاء دکتر محمد رضا علم، معاون امور دانشجویان داخل و دکتر منصوره سادات صادقی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان رسیده، که در آن آمده است: پویایی هر سازمان در گرو خلاقیت ها و تلاش هایی است که از درون سازمان نشات می گیرد و هر تلاشی که در راستای به ثمر نشستن این خلاقیت ها باشد بی تردید نقش سازنده ای در تعالی سازمانی دارد. ضمن قدردانی و ارج نهادن به تلاش ارزنده رئیس و همکاران محترم آن مرکز در ارائه خدمات روانشناختی به دانشجویان عزیز کشور، بدینوسیله آن مرکز را به عنوان " مرکز مشاوره نمونه دانشجویی در سال ۹۷ " بر می گزیند. اضافه می نماید: مرکز مشاوره دانشگاه تبریز در سال های اخیر در چندین دوره نیز به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری انتخاب شده بود.

ادامه مطلب