کارگاه بتا ویژه سرپرستان خوابگاه ها

تعداد بازدید:۱۰۵
کارگاه بتا ویژه سرپرستان خوابگاه ها

کارگاه آموزشی بتا ویژه سرپرستان خوابگاه ها به همت مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز برگزار شد.

 

دکتر جلیل باباپور، مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز در ابتدای این کارگاه آموزشی با تاکید بر اینکه حوزه دانشجویی از پردغدغه ترین و پرکارترین واحدهای دانشگاه ها است، اعلام کردند مشکلات و دغدغه های دانشجویان نسل امروز با گذشته فرق دارد و از این رو با برگزاری این گونه کارگاه های آموزشی ضمن آشنایی با انواع آسیب های اجتماعی و رفتاری می توان از رفتارهای خود آسیب رسان جلوگیری نمود.

وی در ادامه با بیان اینکه با تشکیل کمیته پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تکالیف و وظایفی برای دانشگاه ها و مراکز مشاوره تعریف شده است، تصریح کرداین کارگاه آموزشی در همین راستا برگزار می شود.

مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز یادآور شد دانشجویان فرزندان ما هستند و باید در حد توان با دادن مشاوره های لازم و برگزاری این گونه کارگاه های آموزشی برای آرامش و آسایش آنان در محیط دانشگاه و سراهای دانشجویی تلاش کنیم.

دکتر مصطفی زارعان، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز که مدرس کارگاه آموزشی بود اظهارداشت رفتارهای خود آسیب رسان دومین علت فوت افراد 15 الی 29 ساله است. وی در ادامه خاطر نشان کرد سابقه قبلی رفتارخود آسیب رسان، وجود این رفتارها در خانواده وهمچنین در بین دوستان، مشکلات روانی، سوء مصرف مواد و دسترسی به ابزار خطرآفرین برای انجام رفتارهای خود آسیب رسان، انزوا و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی از جمله عوامل موثر براینگونه رفتارهاست.به گفته وی درشرایط فعلی، این رفتارها در بین دانشجویان بیشتر  به خاطر وجود مسایل و مشکلات خانوادگی، شکست عاطفی، افسردگی، ناامیدی، احساس غربت، مشکلات سازگاری و ارتباطی است.

لازم به ذکر است در این کارگاه سرپرستان و کارشناسان سراهای دانشجویی حضور داشتند و در طول برگزاری کارگاه تجربیات و پیشنهادات کاربردی خودشان را با سایر همکاران به اشتراک گذاشتند .

 

  

کلید واژه ها: کارگاه بتا رفتار های خود آسیب رسان سرپرستان خوابگاه ها خودکشی

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۴۰۲