.

 

 

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز عنوان نمونه مراکز مشاوره  سال 97  را در بین دانشگاههای سطح یک کشور ( بالای 15000 نفر دانشجو) دانشگاه های وزارت علوم را به خود اختصاص داد.

این عنوان براساس ارزیابی‌های ورتبه بندی صورت‌گرفته توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز به عنوان نمونه برگزیده شد. انجام مشاوره های فردی و گروهی، برگزاری کارگاه های مختلف، برگزاری جلسات سخنرانی، روان سنجی، پیگیری های مددکاری، خدمات روان پزشکی، فعالیت های شعب مشاوره دانشجویی در خوابگاه ها و دانشکده ها، همچنین انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و ... از جمله معیارها و شاخصه های این انتخاب، بوده است. همین گزارش حاکیست: در لوح تقدیری که به امضاء دکتر محمد رضا علم، معاون امور دانشجویان داخل و دکتر منصوره سادات صادقی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان رسیده، آمده است؛ در آن آمده است پویایی هر سازمان در گرو خلاقیت ها و تلاش هایی است که از درون سازمان نشات می گیرد و هر تلاشی که در راستای به ثمر نشستن این خلاقیت ها باشد بی تردید نقش سازنده ای در تعالی سازمانی دارد.ضمن قدردانی و ارج نهادن به تلاش ارزنده رئیس و همکاران محترم آن مرکز در ارائه خدمات روانشناختی به دانشجویان عزیز کشور، بدینوسیله آن مرکز را به عنوان " مرکز مشاوره نمونه دانشجویی در سال 97  " بر می گزیند. 
اضافه می نماید: مرکز مشاوره دانشگاه تبریز در سال های اخیر در چندین دوره نیز به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری انتخاب گردیده است.