آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی آشنایی با اختلالات روانشناختی ویژه اساتید گروه الهیات و معارف اسلامی

استرس ها یا فشارهای عصبی در هر محیطی واکنش های غیر اختصاصی ارگانیسم را موجب می شوند و ضرورت تغییر و تحول را در روند معمولی زندگی به دنبال دارند. با توجه به اینکه محیط دانشگاه می تواند حاوی عوامل استرس زا از قبیل دور شدن از محیط خانواده، مسائل مالی، مشکلات ارتباطی و غیره باشد و لزوم توجه و کاهش استرس در بین دانشجویان را می طلبد، این کارگاه یک روزه در تاریخ ۱۱/۵/۹۴ با هدف شناخت مشکلات روانشناختی دانشجویان در مرکز مشاوره دانشگاه برای تعداد ۱۵ نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار گردید.

ادامه مطلب