آرشیو اخبار

بسیج توانمندسازی روانی اجتماعی دانشجویان کارشناسی

مر کز مشاوره دانشجویی بسیج توانمندسازی روانی اجتماعی دانشجویان کارشناسی در زمینه پیشگیری از اضطراب ، افسردگی ، با تاکید بر مدیریت خشم ، استرس ، توسعه خود مراقبتی در سلامت روانی اجتماعی از تاریخ ۳۰ ابان لغایت ۱۵ آذر آغاز نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی سلامت روان

کارگاه آموزشی سلامت روان مراکز آموزش عالی استان آذربایجانشرقی ویژه مشاوران و کارشناسان سلامت روان در پنج محور با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ ۹۴/۸/۲۶ در محل معاونت بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان بمدت یکروز برگزار گردید.

ادامه مطلب