آرشیو اخبار

کارگاه های پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان جدیدالورود (طرح سمن)

کارگاه¬های پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان جدیدالورود (طرح سمن) که توسط این مرکز در آذرماه ۹۴ برگزار گردید، مشتمل بر ۲۷ کارگاه آموزشی۴ ساعته طبق دستورالعمل در ۱۱ دانشکده با استفاده از ۱۱ نفر مدرس، بشرح زیر برگزار گردید.هدف از برگزاری این کارگاه¬ها آگاه¬سازی و آشنایی دانشجویان با مواد مخدر و عوارض آن و آموزش مهارت¬های زندگی با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد بوده است.

ادامه مطلب

تشکیل کانون همیار سلامت روان

کانون همیار سلامت روان بنا بر دستورالعمل ارسالی از وزارت علوم مورخ 94/10/27 با حضور معاونت محترم دانشجویی، ریاست محترم مرکز مشاوره و با حضور اعضای کانون تشکیل شد.

ادامه مطلب