برگزاری دومین جلسه مشترک دبیران مناطق مشاوره و سبک زندگی و دبیران مناطق بهداشت و درمان دانشگاه های سراسر کشور در چابهار

تعداد بازدید:۱۱۶
در ادامه نشست های مشترک بین دبیران مراکز مشاوره و سبک زندگی با دبیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها، دومین همایش مشترک به همت دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان و با میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد.
برگزاری دومین جلسه مشترک دبیران  مناطق مشاوره  و سبک زندگی و  دبیران مناطق بهداشت  و درمان دانشگاه های سراسر کشور در چابهار

در ادامه نشست های مشترک بین دبیران مراکز مشاوره و سبک زندگی با  دبیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها، دومین همایش مشترک به همت دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی  سازمان امور دانشجویان و با میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد.

در این نشست که با حضور تمامی دبیران ده گانه مشاوره و بهداشت برگزار شد به سیاست های کلی دفتر مشاوره و سلامت، برنامه ها و فعالیت های مراکز مشاوره و بهداشت پرداخته شد. در کارگروه های تخصصی این نشست که در دو گروه مشاوره و بهداشت برگزار گردید اهم موضوعات مطرح شده در حوزه مراکز مشاوره و سبک زندگی به شرح ذیل بودند:

  طرح پایش سلامت و راه کار های پیشنهادی در جهت افزایش مشارکت دانشجویان

  برنامه ریزی و ایجاد راه کارهای اجرایی در جهت پوشش دادن خدمات مشاوره ای به دانشجویان بین الملل

  مکان یابی و احداث ساختمان های جدید مراکز مشاوره و سبک زندگی در دانشگاه های نیازمند

  افزایش اختیارات دبیران منطقه در سطح منطقه مربوطه

  شرکت در جلسات شورای سلامت، کارشناسان و کانون همیاران دانشگاه های مورد بازدید توسط دبیر هر منطقه

  بازنگری در پرداخت حق الزحمه مشاوران و روان شناسان

  پیگیری چارت جدید ابلاغی مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ها

  ایجاد و تجهیز اتاق های مشاوره در خوابگاه ها

  ایجاد مراکز مداخله در بحران در مجاورت مرکز مشاوره و سبک زندگی هر منطقه

در ادامه  این نشست دبیران محترم نظرات، پیشنهادات و موانع موجود بر سر اجرای برخی برنامه های ابلاغی را مطرح و بحث و گفتگو کردند.

لازم به ذکر است اولین همایش مشترک دبیران مراکز مشاوره و بهداشت به میزبانی مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز و با همکاری پردیس بین المللی این دانشگاه در خرداد ماه 1402 در منطقه آزاد ارس (جلفا) برگزار شده بود.

کلید واژه ها: دبیران مناطق مشاوره و سبک زندگی


نظر شما :