بازدید مدیران حوزه معاونت دانشجویی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

تعداد بازدید:۱۳۸
بازدید مدیران حوزه معاونت دانشجویی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

در ادامه بازدید های دوره ای مدیران معاونت دانشجویی از دانشکده ها، خوابگاه ها و سایر اماکن، دکتر رضایی معاون محترم دانشجویی دانشگاه به همراه جمعی از مدیران این حوزه از جمله دکتر باباپور( مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی ) ،دکتر صبور( رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه)، دکتر خدادادی(مدیر تربیت بدنی) و ... در جهت ایجاد تعامل هر چه بهتر بین مجموعه های دانشگاه، از دانشکده دامپزشکی این دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

همچنین در ادامه این بازدید دکتر باباپور از فعالیت ها و امکانات اتاق مشاوره این دانشکده بازدید بعمل آوردند.

 


نظر شما :