مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه


برگزاری کارگاه تربیت مربی پیشگیری از رفتار های خود آسیب رسان  توسط مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز
برگزاری کارگاه تربیت مربی پیشگیری از رفتار های خود آسیب رسان توسط مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز

برگزاری کارگاه تربیت مربی پیشگیری از رفتار های خود آسیب رسان توسط مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز

کارگاه دو روزه تربیت مربی پیشگیری از رفتار های خود آسیب رسان در روز های سه شنبه و چهار شنبه مورخ ۳ و ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور ۳۲ نفر از مشاوران، روانشناسان، مددکاران و کارشناسان مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه در محل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد.

ادامه مطلب

تربیت مربی پیشگیری از رفتار های خود آسیب رسان

تربیت مربی پیشگیری از رفتار های خود آسیب رسان

کارگاه دو روزه تربیت مربی پیشگیری از رفتار های خود آسیب رسان در روز های سه شنبه و چهار شنبه مورخ ۳ و ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور ۳۲ نفر از مشاوران، روانشناسان، مددکاران و کارشناسان مرکز مشاوره و ...

کارگاه بتا ویژه سرپرستان خوابگاه ها

کارگاه بتا ویژه سرپرستان خوابگاه ها

کارگاه آموزشی بتا ویژه سرپرستان خوابگاه ها به همت مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز برگزار شد.   دکتر جلیل باباپور، مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز در ابتدای این کارگاه آموزشی با تاکید بر اینکه حوزه دانشجویی ...