مطالب مرتبط با کلید واژه

بتا


برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان (طرح بتا) در دانشگاه تبریز

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان (طرح بتا) در دانشگاه تبریز

کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان با عنوان (طرح بتا) با حضور مدیران و کارشناسان سراهای دانشجویی در تاریخ هفدهم دی ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب

کارگاه بتا ویژه سرپرستان خوابگاه ها

کارگاه بتا ویژه سرپرستان خوابگاه ها

کارگاه آموزشی بتا ویژه سرپرستان خوابگاه ها به همت مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز برگزار شد.   دکتر جلیل باباپور، مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز در ابتدای این کارگاه آموزشی با تاکید بر اینکه حوزه دانشجویی ...