بخشهای فعال مرکز مشاوره

تعداد بازدید:۳۷۹۰

بخش های فعال مرکز مشاوره: 

1- بخش روانپزشکی :
دارو درمانی اختلالات روانی شدید و متوسط دانشجویان را بر عهده دارد.
 

2- بخش رواندرمانی:
مشاوره عاطفی و ارتباطی : در این حیطه مراجعانی که به لحاظ دوری از خانواده دچار مشکل سازگاری شده اند یا در محیط خوابگاه دچار مشکلات بین فردی می شوند تحت مشاوره قرار می گیرند.
مشاوره روانشناختی: در این بخش نیز مراجعانی که دچار اختلالات و مشکلات روانشناختی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس و ... شده اند توسط متخصصان روان درمانی می شوند.
مشاوره خانوادگی: به بررسی و مشاوره مشکلات ایجاد شده در چارچوب شبکه خانوادگی می پردازد
مشاوره ازدواج و زناشویی : آموزش مهارتهای پیش از ازدواج برای دانشجویانی که در آستانه ازدواج هستند و برای مشاوره به مرکز مراجعه می کنند.
مشاوره تحصیلی :مشاوره با دانشجویانی که به نحوی با مشکلات تحصیلی از جمله ناتوانی یادگیری، افت تحصیلی، مشروطی و ... مواجه شده اند .

3- بخش مددکاری:
گسترش مددکاری اجتماعی برای ایجاد پل ارتباطی بین خانواده های دانشجویان مشکل دار و مرکز مشاوره.

4- بخش روان سنجی :
انجام آزمونهای مختلف هوشی، شخصیتی و روانشناختی . تعبیر و تفسیر نتایج آنها به منظور آشنایی دانشجو با وضعیت خود.

5- بخش حقوقی :
مشاوره حقوقی درخواست سوال یا ارائه راهکار در جهت حل و فصل یک اختلاف حقوقی و یا قضایی ،قبل یا بعد از ایجاد آن می باشد.
6- بخش نورو فیدبک:
 

نوروفیدبک در اصل نوعی بیوفیدبک است که با استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به فرد تلاش می‌کند که نوعی خودتنظیمی را به آزمودنی آموزش دهد. بازخورد به طور معمول از راه صدا یا تصویر به فرد ارائه می‌شود و از این طریق فرد متوجه می‌شود که آیا تغییر مناسبی را در فعالیت امواج مغزی خود ایجاد کرده است یا خیر

7 بخش پذیرش:
تشکیل پرونده روانشناختی برای کلیه دانشجویانی که به مرکز مراجعه می کنند.

 

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۳