آموزش سطح ۲ (TOP) تربیت مربی پیشگیری و کنترل بیماری HIV/AIDS در دانشگاه تبریز

۱۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۴ کد : ۵۲۹۲ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۷۸۰
این مرکزآموزش سطح ۲ (TOP) مرتبط با دانشجویان متنخب آموزش دیده (مربیان همسان) در تاریخ¬های ۱۶/۹/۹۵ الی ۲۴/۹/۹۵ به صورت تصادفی در تمامی رشته گروههای آموزشی دانشگاه به تفکیک جنسیت برگزار نمود.

این مرکزآموزش سطح 2 (TOP) مرتبط با دانشجویان متنخب آموزش دیده (مربیان همسان) در تاریخ¬های 16/9/95 الی 24/9/95 به صورت تصادفی در تمامی رشته گروههای آموزشی دانشگاه به تفکیک جنسیت برگزار نمود.


نظر شما :