اجرای فاز دوم برنامه کشوری کنترل و پیشگیری از HIV/AIDS در مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

اجرای فاز دوم برنامه کشوری کنترل و پیشگیری از HIV/AIDS در مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

۲۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۹ کد : ۵۱۹۸ اطلاعیه ها اخبار تصویری
تعداد بازدید:۷۵۸
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز بر اساس تفاهم نانه مابین وازت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برنامه کشوری کنترل و پیشگیری از HIV/AIDS در سطح ۱ مرتبط با کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای علوم و علوم پزشکی را اجرا نموده و برنامه های آموزش سطح ۲ مرتبط با دانشجویان منتخب آموزش دیده (آموزش همسان یه همسان ) بصورت میدانی در دانشجویان دانشگاه تبریز را عملی و اجرایی نمود.

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز بر اساس تفاهم نانه مابین وازت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برنامه کشوری کنترل و پیشگیری از HIV/AIDS در سطح 1 مرتبط با کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای علوم و  علوم پزشکی را اجرا نموده و برنامه های آموزش سطح 2 مرتبط با دانشجویان منتخب آموزش دیده (آموزش همسان یه همسان ) بصورت میدانی در دانشجویان دانشگاه تبریز را عملی و اجرایی نمود.


نظر شما :