اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
شهرامواحدیدکترای روانشناسی$column->staff_position_data[0]->Title
معصومهشمسروانشناسی بالینی$column->staff_position_data[0]->Title
علیرضابایبوردیمشاوره$column->staff_position_data[0]->Title
شمسیاسماعیل زادهروانشناسی بالینی$column->staff_position_data[0]->Title
افخم الساداتطباطباییمددکاری$column->staff_position_data[0]->Title
رقیهعطا پوردیپلم$column->staff_position_data[0]->Title
علی اصغرفرشی اقدمروانشناسی عمومی$column->staff_position_data[0]->Title